Nye nettsider er under utarbeidelse!
Ta kontakt med sentrumsleder: Kolbjørn Pedersen tlf. 480 89 799, ryfylkebyen@gmail.com